Konkurs wiedzy o Policji

5 grudnia Sylwia Pasiniewicz i Paulina Jocher reprezentowały naszą szkołę w „Konkursie wiedzy o Policji dla uczniów klas ponadpodstawowych województwa opolskiego” , który odbywał się na terenie Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu przy ul. Katowickiej 68.

Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw społecznych w środowisku szkolnym, przybliżenie etosu służby policyjnej w ramach obchodów 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, rozwijanie pasji i zainteresowań wśród młodzieży szkolnej, budowanie i kreowanie pozytywnych wzorców i autorytetów oraz promocja służby w Policji, jako alternatywy dla młodzieży na dalsze wybory życiowe.